Saturday, April 23, 2011

66) Merenung Keaiban Diri 57

"Mereka yang memasang cita-cita yang tinggi (untuk melihat kemenangan Islam) tanpa membuat apa-apa persedian adalah merupakan mereka yang berjiwa kecil dan tidak mahu serta tidak mungkin sampai ke kemuncak perjuangan dan tidak akan berjaya menuju ke matlamatnya." _Dr. Abdullah Azzam_ (Dalila Hanim)

No comments:

Post a Comment