Monday, April 18, 2011

43) Merenung Keaiban Diri 33

Seorang mukmin (orang beriman) hidup di dunia bagaikan seorang tawanan yang sedang berusaha membebaskan dirinya dari penawanan dan ia tidak akan merasa aman kecuali apabila ia telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wata'ala [al-Hasan al-Bashri] (Abuyya Ummi)

No comments:

Post a Comment